20 %

sponsorizează până la 20% din impozitul pe profit datorat!

7.5 la mie

din cifra de afaceri! Plafonul maxim de sponsorizare!

2022

Până la 31.12.2023 poți redirecționa sumele neconsumate în 2022, dacă nu ați atins plafonul maxim stabilit de lege!

2023

Până la 31.12.2023 poți redirecționa sumele cotă-parte din impozitul pe profit, cu respectarea legii, aferent anului 2023!

Încheie un contract de sponsorizare pentru redirecționarea a până la 20% din impozitul pe profit, în limita a 7.5 la mie din cifra de afaceri! Am pregătit 2 formulare automatizate, care-ți vor trimite contractul gata pregătit! Cu acesta și cu declarațiile D177 (pentru 2022) (termen limită: 31.12.2023) sau după caz D107 (pentru 2023) (termen limită 31.12.2023), vei putea face pasul atât de necesar pentru activitățile noastre! Sună-ne dacă ai nevoie de explicații! Sau click aici! pentru detalii!

Generează contract 2022! Completează D177 (pentru 2023)! Generează contract 2023! Completează D107 (pentru 2023)! Devino VOLUNTAR Donează ACUM

Avem nevoie de sprijinul tău!


În primul rând ne dorim ca programele de întrajutorare și acțiunile în care ne implicăm să livreze rezultate pentru beneficiarii pe care-i ajutăm!

Dar pentru a putea construi pe termen lung și pentru ca voluntarii, tinerii, oamenii de bine care se implică să se simtă bine, să poată fi eficienți, ne dorim să le oferim toate condițiile pentru desfășurarea activităților! Echipamente de protecție, transport, mâncare, consumabile, cheltuieli indirecte, cât și acțiunile de informare pe care le desfășurăm, toate necesită resurse financiare!

Acțiuni de întrajutorare pe toată perioada anului

Fie că e vorba de persoane vârstnice, copii, elevi sau studenți, am construit mereu acțiunile într-o formă prin care să atragem interesul tuturor generațiilor, indiferent de coloratura politică, clasa socială, vârstă, etnie sau sex.

Este o abordare prin care ne dorim să unim generațiile și să facem uz și de componentele educaționale, culturale, sociale, de sănătate și mișcare, dar și de siguranță și protecția mediului, peste întreaga perioadă a anului! Ajută-ne cu redirecționarea unei cote parte din impozitul pe profit!

Prin programul de întrajutorare ”În căutarea înțelepciunii uitate”, pe parcursul a 3 ediții, am ajuns în casele a 1050 de vârstnici, oameni necăjiți, oameni singuri, unii bolnavi, cu posibilități financiare reduse!

Prin programul pentru sănătate ”Sânge din Reghinul MEU” am atins suflete a 1707 suflete ce au beneficiat de sângele donat de voluntarii, SUPER EROII, care s-au alăturat apelului nostru, pe perioada a 9 ediții!

Avem multe alte programe la început de drum, vezi detalii în secțiunea dedicată, pentru care avem nevoie de sprijinul dumneavoastră!

Toate sumele primite se duc înspre asigurarea îndeplinirii obiectivelor programului și oferirea de condiții prielnice și atrăgătoare oamenilor de bine și voluntarilor care se implică!

NU EZITA SĂ NE SUSȚII!


Detalii contracte sponsorizări

Va fi un an nou, cu multe provocări pentru cei aflați la necaz, sau care nu au alte opțiuni de ajutor. Sprijină acțiunile noastre, alocând sponsorizări din impozitul datorat pe profitul generat în decursul anului.
Pentru companiile plătitoare de impozit pe profit

Cheltuielile cu sponsorizarea se scad din impozitul pe profit, în limita a 20% din acesta, dar nu mai mult de 7,5‰ (la mie) din cifra de afaceri. Diferența de 80% din impozitul datorat se va vira către bugetul de stat, la termenele prevăzute de codul fiscal. Sponsorizările se pot deduce trimestrial (de exemplu, sponsorizările plătite până la 30 martie pot fi deduse, în limitele precizate mai sus, din impozitul de plată la 25 aprilie) sau anual (sponsorizările efectuate în cursul unui an fiscal vor fi deduse, în limitele legale, din impozitul de plată la 25 martie al anului următor).

Pentru PFA
PFA-urile pot face cheltuieli cu sponsorizarea, deductibile în limita a 5% din venitul net, stabilit ca diferență între venit brut și cheltuieli deductibile, altele decât cheltuielile cu sponsorizarea.
Pentru companiile plătitoare de impozit pe venit

Societățile comerciale plătitoare de impozit pe venit care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul Entităților/Unităților de Cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (4^1), scad sumele aferente din impozitul pe venituri până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe venit datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective. Diferența de 80% din impozitul datorat se va vira către bugetul de stat, la termenele prevăzute de codul fiscal. Pentru impozitul pe venit, sponsorizările se pot deduce doar trimestrial (de exemplu, sponsorizările efectuate până la 30 martie pot fi deduse, în limitele precizate mai sus, din impozitul de plată la 25 aprilie). Pentru aceste companii sponsorizările nu se pot face și anual pentru toate trimestrele anterioare.

Completează formularul nostru pentru a genera automat contractul de sponsorizare pentru 2024 AICI.

Declarația 107 și instrucțiuni de completare aici.

Până la 31.12.2023 ai opțiunea sponsorizării directe (contract cu noi, virament bancar și depunerea declarației D107 la ANAF), iar până la 25.12.2024, vei avea opțiunea redirecționării sumelor rămase nesponsorizate în decursul anului 2023 (contract cu noi, declarația D117 la ANAF, iar plata o efectuează ANAF).

Pentru companiile plătitoare de impozit pe profit

Cheltuielile cu sponsorizarea se scad din impozitul pe profit, în limita a 20% din acesta, dar nu mai mult de 7,5‰ (la mie) din cifra de afaceri. Diferența de 80% din impozitul datorat se va vira către bugetul de stat, la termenele prevăzute de codul fiscal. Sponsorizările se pot deduce trimestrial (de exemplu, sponsorizările plătite până la 30 martie pot fi deduse, în limitele precizate mai sus, din impozitul de plată la 25 aprilie) sau anual (sponsorizările efectuate în cursul unui an fiscal vor fi deduse, în limitele legale, din impozitul de plată la 25 martie al anului următor).

Pentru PFA
PFA-urile pot face cheltuieli cu sponsorizarea, deductibile în limita a 5% din venitul net, stabilit ca diferență între venit brut și cheltuieli deductibile, altele decât cheltuielile cu sponsorizarea.
Pentru companiile plătitoare de impozit pe venit

Societățile comerciale plătitoare de impozit pe venit care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul Entităților/Unităților de Cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (4^1), scad sumele aferente din impozitul pe venituri până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe venit datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective. Diferența de 80% din impozitul datorat se va vira către bugetul de stat, la termenele prevăzute de codul fiscal. Pentru impozitul pe venit, sponsorizările se pot deduce doar trimestrial (de exemplu, sponsorizările efectuate până la 30 martie pot fi deduse, în limitele precizate mai sus, din impozitul de plată la 25 aprilie). Pentru aceste companii sponsorizările nu se pot face și anual pentru toate trimestrele anterioare.

Completează formularul nostru pentru a genera automat contractul de sponsorizare pentru 2023 AICI.

Declarația 107 și instrucțiuni de completare aici.

Conform Ordinului 1679 / 2022, începând cu acest an, sponsorizările deductibile din impozitul pe profit pot fi făcute chiar și după depunerea bilanțului, într-un interval maxim de 6 luni de la termenul legal de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit, respectiv de venit, după caz.

Astfel, dacă ați făcut sponsorizări deductibile în anul 2022, dar nu ați atins plafonul maxim stabilit de lege (maximum 20% din impozitul pe profit, dar nu mai mult de 0,75‰ din cifra de afaceri), aveți posibilitatea de a depune, până la 31 decembrie 2023, la ANAF declarația 177, prin care solicitați ca diferența de sponsorizare până la plafonul maxim, rămasă nealocată, să fie redirecționată către proiectele noastre.

Aceeași declarație poate fi depusă și de companiile care nu au făcut deloc sponsorizări deductibile din impozitul (pe venit sau profit) aferent anului 2022.

Procedeul este simplu, se semnează un contract de sponsorizare între companie și asociație, precizându-se suma exactă, așa cum reiese din calculele contabile, se completează declarația 177, pentru aceeași sumă și se depune la ANAF. Din acel moment ANAF, are la dispoziție 45 de zile pentru a procesa și vira suma către noi.

Declarația 177 și instrucțiuni de completare aici.

Mulțumim tuturor care au redirecționat aceste sume către noi, pentru activitatea lui 2023.

Nu vom putea ajuta pe fiecare,
dar fiecare poate ajuta pe cineva!


Devino VOLUNTAR Donează ACUM